mgr Joanna Woźniak-Góra – psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i logopedą. Studia wyższe ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe z zakresu logopedii, które dały mi wiedzę i narzędzia do pracy terapeutycznej z drugim człowiekiem. Aktualnie kończę całościowe szkolenie z psychoterapii systemowej przy Krakowskim Ośrodku Terapii, gdzie specjalizuję się w terapii rodzin. Pierwsze doświadczenia terapeutyczne i diagnostyczne zdobywałam pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie miałam do czynienia z dziećmi przedszkolnymi i uczniami w młodszym wieku szkolnym przejawiającymi różnego rodzaju trudności rozwojowe. Na codzień pracuję z dziećmi, rodzicami i całymi rodzinami. W swojej pracy zawodowej  staram się łączyć różnego rodzaju podejścia i nurty, mając na uwadze dobro drugiego człowieka i jego potrzeby. W terapii oferuję pacjentom swoją obecność i uważność, aktywnie podążam za drugim człowiekiem i towarzyszę mu w drodze do obranego celu. Słucham i pomagam nazwać to co trudne do nazwania. Nieustannie doskonalę swój warsztat biorąc udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach obejmujących różne podejścia terapeutyczne (systemowe, psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne), a także w treningach rozwoju osobistego. W swojej pracy zawodowej pamiętam o respektowaniu tajemnicy i poufności informacji dotyczących pacjenta i pracy z nim. Prowadzoną terapię poddaje regularnej superwizji. W Centrum Zmian przyjmuję w soboty.