O nas

Centrum Zmian to zespół specjalistów, którzy kochają swoją pracę i są w tym naprawdę dobrzy 

Zależy nam na udostępnieniu Państwu możliwie szerokiego wachlarza usług. Reagując na Państwa potrzeby, stale dbamy o to, aby uzupełniać oferowane formy pomocy.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Nasz zespół składa się z:

 • Lekarzy:             psychiatrów
 • Psychologów:     psychoterapeutów

Współpracujemy z psychiatrą dzieci i młodzieży, neurologiem, seksuologiem i neuropsychologiem i laryngologiem

Oferujemy

konsultacje lekarskie:

 • Psychiatryczne dorosłych
 • Psychiatryczne dzieci i młodzieży
 • Neurologiczne
 • Laryngologiczne

konsultacje psychologiczne

 • Konsultacje psychologiczne
 • Psychoterapię indywidualna
 • Psychoterapię par
 • Konsultacje seksuologiczne
 • Interwencję kryzysową
 • Wsparcie psychologiczne
 • Diagnozę neuropsychologiczną
 • Coaching
 • Warsztaty psychologiczne

 

Zajmujemy się leczeniem osób cierpiących z powodu:

 1. Różnych postaci depresji i innych chorób afektywnych

Depresja, depresja sezonowa, mania, hipomania, dystymia, cyklotymia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia nastroju na tle osobowościowym, mieszane zaburzenia afektywne

 1. Szerokiego spektrum zaburzeń lękowych

Nerwica, fobie, obsesje, kompulsje, lęk społeczny, agorafobia, lęk z napadami paniki, zespół lęku uogólnionego, hipochondria, ostra reakcja na stres, objawy psychosomatyczne, bóle psychogenne jak np. bóle brzucha, migreny, “nerwica serca”, “nerwica żołądka”, nadciśnienie tętnicze o podłożu psychogennym, zaburzenia konwersyjne, dysocjacyjne, psychogenne formy zaburzeń jelitowych, w tym zespół jelita drażliwego – IBS, depersonalizacja, derealizacja, zaburzenia adaptacyjne,

 1. Bezsenności i innych zaburzeń snu

Trudności z zasypianiem i/lub wybudzaniem się, bezdech senny, mało efektywny sen – nie dający wypoczynku

 1. Kryzysów życiowych

Zmiany życiowe, żałoba, utrata bliskich, rozstanie, rozwód, utrata pracy, zmiana pracy, miejsca zamieszkania itp.

 1. Problemów w relacjach

Kryzys w związku, trudności w relacjach rodzinnych, zawodowych, trudność z nawiązywaniem relacji, ambiwalentne relacje, trudność z utrzymaniem satysfakcjonujących więzi

 1. Zaburzeń osobowości

Zajmujemy się leczeniem osób cierpiących z powodu różnorodnych zaburzeń osobowości, takich jak: paranoiczna, schizoidalnej, dyssocjalnej, chwiejnej emocjonalnie, borderline, histrionicznej, anankastycznej, lękliwej, unikającej, zależnej, niedojrzałej, narcystycznej, bierno-agresywnej, psycho-neurotycznej, a także mieszanych zaburzeń osobowości.
Leczenie osób współuzależnionych (rodzin osób uzależnionych) a także z zespołem DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDA (Dorosłe Dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych)

 1. Zaburzeń odżywiania i otyłości

Anoreksja, bulimia, ortoreksja, objadanie się, zaburzenia obrazu własnego ciała,

 1. Dysfunkcji seksualnych o podłożu psychicznym

Zaburzenia dojrzewania seksualnego i psychoseksualnego, trudności w relacjach seksualnych, problemy z akceptacją własnej seksualności, trudności w osiąganiu satysfakcji seksualnej

 1. Uzależnień od substancji

Uzależnienia od wszelkiego rodzaju substancji psychoaktywnych

 1. Uzależnień behawioralnych

Uzależnienia od hazardu, zakupów, seksu, kleptomania,