mgr Milena Kansy, Psycholog, Psychoterapeuta

 

 

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam dwuletnie Psychodynamiczne Studium
Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.
Jestem w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej – specjalistycznego szkolenia
przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego.  Jestem również w trakcie kursu psychoterapii zaburzeń seksualnych
organizowanego przez Fundację Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Przez rok uczęszczałam na
szkolenie z zakresu systemowej terapii rodzin organizowane przez CM UJ.

Doświadczenie zdobywałam pracując w Krakowskim Instytucie Psychoterapii w Tarnowie, gdzie
prowadziłam psychoterapię młodzieży, dorosłych oraz terapię rodzin, oraz podczas licznych staży na
oddziałach psychiatrycznych krakowskich szpitali (Szpital Uniwersytecki, Szpital Specjalistyczny im.
Ludwika Rydygiera, Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego) oraz w Centrum Zdrowia
Psychicznego i Terapii Uzależnień PRO VITA.

Pracuję w oparciu o psychodynamiczne rozumienie rozwoju człowieka. Swoją pracę poddaję
regularnej superwizji. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach
naukowych oraz szkoleniach z zakresu psychoterapii.

Nr kontaktowy: 785 238 278