mgr Bartłomiej Papuga – psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłem Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego KCP, Szkolenie Trenerów Wszechnicy UJ, szkolenie Multi-Family Therapy, kurs I stopnia Racjonalnej Terapii Zachowań. Doświadczenie zawodowe nabywałem podczas pracy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 3 w Krakowie oraz w trakcie stażu na oddziale Szpitala Uniwersyteckiego UJ. Posiadam również doświadczenie jako trener szkoleń umiejętności miękkich przeznaczonych dla dorosłych i młodzieży.

Aktualnie współpracuje z Krakowskim Instytutem Psychoterapii prowadząc terapię indywidualną, grupową i rodzinną. Prowadzę również szkolenia nauczycieli i pracowników innych branż. Pracuję w nurcie psychodynamicznym, przestrzegając Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.